TempVision

ระบบวัดอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ความแม่นยำสูงและประมวลผลแบบฉับพลัน

OVERVIEW

ระบบเทมวิชั่น-1000สามารถพกพาได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด มาพร้อมกับขาตั้งกล้องและเคสกันน้ำและฝุ่น

 

จุดเด่น

 • เครื่องวัดอุณหภูมิพิสัยระหว่าง 850 °C ถึง 1900 °C
 • ความแม่นยำของการวัดมีความผิดพลาดไม่เกิน 1% ของค่าจริง
 • มีความทนทานต่อฝุ่นและเขม่าที่ดีเยี่ยม
 • เทคโนโลยีพิเศษตรวจจับวัดคลื่นรังสีและคลื่นแสงในขณะเดียวกัน
 • มาพร้อมกับขาตั้งกล้องและเคสกันน้ำและฝุ่น

TempVision 1000 (Portable TempVision)

TempVision 5000 (On-Line TempVision)

OVERVIEW

มีความสามารถในการวัดอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้และประมวลผลแบบฉับพลัน ซึ่งระบบเทมวิชั่น-5000สามารถถูกปรับเพื่อใช้สำหรับห้องเผาไหม้/เตาเผาในระบบอื่น ๆโดยการรวมเอาอุปกรณ์ เทมวิชั่น ดีเทคเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเซฟไฟเยอร์ส เพื่อใช้ในการคำนวนผลและรวมเข้ากับระบบสื่อสารอย่างครบวงจร ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการคำนวนอย่างฉับพลันจากระบบจะถูกส่งผ่านไปยังวิศวกรเพื่อนำข้อมูลไปช่วยในการปรับอัตราส่วนของเชื้อเพลิงและอากาศภายในห้องเผาไหม้เพื่อการสันดาปที่สมบูรณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านการสันดาปของบริษัทเซฟ-ไฟเยอร์ส สามารถช่วยให้ลูกค้าได้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังช่วยลดมลพิษและลดความสิ้นเปลืองของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ และยืดอายุในการทำงานของห้องเผาไหม้/เตาเผาให้ยืนยาวมากยิ่งขึ้น

 

จุดเด่น

 • เครื่องวัดอุณหภูมิพิสัยระหว่าง 850 °C ถึง 1900 °C
 • ความแม่นยำของการวัดมีความผิดพลาดไม่เกิน 1% ของค่าจริง
 • มีความทนทานต่อฝุ่นและเขม่าที่ดีเยี่ยม
 • เทคโนโลยีพิเศษตรวจจับวัดคลื่นรังสีและคลื่นแสงในขณะเดียวกัน
 • สามารถเชื่อมต่อกับ DCS
 • AI/Machine learning สำหรับการควบคุม DCS อัตโนมัติ (มาในปี 2020)

Ready to Buy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lacinia velit a feugiat finibus. Morbi iaculis diam id tellus iaculis, eu pretium metus fermentu