Flame Detection

ระบบวัดอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ความแม่นยำสูงและประมวลผลแบบฉับพลัน

EZ-FLAME

OVERVIEW

สามารถตรวจจับเปลวไฟจากเตาในขั้นตอนต่าง ๆ ฅั้งแฅ่ของการเริ่มต้นจนกระทั่งการทำงานของเตาเผา สามารถแยกแยะเปลวไฟจากแต่ละจุดได้ยอดเยี่ยมผ่านออปติคัลเซ็นเซอร์ความไวสูง ทนต่ออุณหภูมิสูงและสามารถทำการตรวจสอบตัวเองช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดและลดการบำรุงรักษา

 

จุดเด่น

  • มีความไวสูงทนต่ออุณหภูมิสูง
  • มีออปติคัลเซ็นเซอร์ความไวสูง
  • สามารถทำการตรวจสอบตัวเอง
  • ความแม่นยำสูง
  • มีความคงทน

OVERVIEW

เป็นระบบตรวจจับเปลวไฟออปติคอลแบบครบวงจรที่รวมสแกนเนอร์และเครื่องขยายคลื่น สามารถตรวจจับเปลวไฟของถ่านหินก๊าซหรือน้ำมันได้อย่างแม่นยำทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับหัวจุดระเบิดแบบเดี่ยวและหลายหัว

 

จุดเด่น

  • คงทน
  • ความแม่นยำสูง
  • ใช้ได้กับแอพพลิเคชั่นหลายแบบ

W-FLAME

Ready to Buy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lacinia velit a feugiat finibus. Morbi iaculis diam id tellus iaculis, eu pretium metus fermentu